Posuzovatel a člen klubu př. Skočovský, který každý rok věnuje pohár pro nejl. 0,1 Thav

Posuzovatel a člen klubu př. Skočovský, který každý rok věnuje pohár pro nejl. 0,1 Thav