Klíč k typizaci Tříslových králíků

08.04.2018 00:00

Typový kód A T S G B

 

  1. TVAR

A – bezchybný ideální tvar

a – tvar s přípustnými vadami

a1 – mírně vystouplé kyčelní kosti

a2 – vady polohy pírka

a3 – vady polohy končetin ( prošlap, vybočený postoj pán. končetin)

a4 – volná kůže na prsou, lalůček, oříšek

 

 

  1. TYPIČNOST

T -  bezchybná ideální typičnost

t -  typ s přípustnými vadami

t1 – vada typu těla

t2 – slabé, dlouhé nebo hrubé hrudní končetiny

t3 – vada uší (měkké, rozkleslé)

t4 – vady typu hlavy (méně výrazná, úzká)

 

  1. SRST

S – bezchybná ideální srst

s – srst s přípustnými vadami

s1 – řidší

s2 – hustá (silné pesíky)

s3 – měkká, méně pružná

s4 – delší

s5 – kratší

s6 – hrubá

 

  1. BARVA TŘÍSLOVÁ A JEJÍ OHRANIČENÍ

G – bezchybná ideální barva a ohraničení

g – přípustné vady

g1 – vady tříslové barvy

g2 – vady v podstatě tříslové barvy (nevyrovnané tříslo na břiše)

g3 – vady v ohraničení tříslové barvy (oční kroužek, pesík, boky)

g4 – světlejší konec pírka

 

  1. BARVA KRYCÍHO CHLUPU A PODSADY, OČÍ A DRÁPŮ

B – bezchybná ideální barva

b1 – oj. bílé nebo tříslové chlupy v krycí barvě

b2 – nestejnoměrně rozložená, případně mírně skvrnitá a méně lesklá krycí barva

b3 – velmi tmavá modrá krycí barva na povrchu těla – jen u Tm

b4 – našedlá nebo nažloutlý nádech krycího chlupu na povrchu těla – jen u T hav

b5- světlá podsada na povrchu těla – jen pro Tč a T hav

b6 – ojediněle bílé chloupky v podsadě na povrchu těla

b7 – světlá oční duhovka

b8 – světlejší drápy