Registrace Třísláků 2015

19.03.2016 00:00

Zpráva klubového registrátora

 

Vážení přátelé, chovatelé našich třísláčků.

              Dovolte mně krátké hodnocení uplynulého chovatelského roku. Celkem bylo zaregistrováno 439 ks králíků tříslových. Na tomto počtu se podílelo 18 členů, z celkového počtu 29 členů. Oproti předešlému roku neregistrovali 3 členové, kteří každoročně registrují, a to se také projevilo na celkovém počtu registrovaných zvířat. Zbylých 8 členů neregistruje téměř pravidelně. Z uvedeného počtu bylo registrováno:

 

 

Tříslový černý                  S-194 ks     P-71 ks      13 členů

 

Tříslový havanovitý        S-99 ks                            6 členů

 

Tříslový modrý                S-47 ks       P-14 ks        6 členů

 

Tříslový marburský        S-14 ks                            4 členové

 

Registrace více barevných rázů:

 

4 barevné rázy registroval    1 člen

3                                            2 členové

2                                            4 členové

 

             Co se týče samotného průběhu registrace, tak mohu konstatovat téměř bezproblémový průběh. Malé nedostatky v ojedinělých případech se vyskytovaly v chybějícím razítku ZO ČSCH mateřské organizace na připouštěcím potvrzení, nevyplnění typizačních kódu, nevyplněné body rodičů. Od letošního roku se na Vás obracím s požadavkem na řádné vyplnění rodokmenů a připouštěcích potvrzení. Po případně zjištěných nedostatcích budou rodokmeny navráceny zpět k řádnému doplnění a tím se může prodloužit termín na přidělení čísla! Dále žádám o vyplňování registračních značek levého ucha do tiskopisů zasílaných na registraci (příklad C 1-6 dle měsíce narození mláďat) jak do připouštěcích potvrzení, tak do rodokmenu, což usnadní průběh registrace. Posílejte vždy nadepsanou a ofrankovanou zpáteční obálku v patřičné hodnotě.

            Závěrem Vám chci popřát do letošního roku pevné zdraví, kvalitní odchovy, radost z ocenění na výstavách a rodinnou pohodu.

 

 

Špinar Václav - registrátor