SPECIÁLNÍ VÝSTAVA TŘÍSÁLKŮ 2023

 

 

POZVÁNKA NA 48. SPECIÁLNÍ VÝSTAVU

KLUBU CHOVATELŮ KRÁLÍKŮ TŘÍSLOVÝCH ČR

 

            Vážení přátelé, výbor Klubu Vás srdečně zve k obeslání a návštěvě otevřené Klubové speciálky,

která se uskuteční v neděli 3. prosince 2023 v chovatelském areálu v Týništi nad Orlicí.

 

Výstavní podmínky:

- na výstavu přihlašujte zvířata klinicky zdravá a očkovaná proti myxomatóze a moru

- výstavy se mohou účastnit i nečlenové Klubu

- příjem zvířat bude v pátek 1.12.2023 od 16.00 do 20.00, nejdéle v sobotu do 11.00 hodin

- posuzování proběhne v sobotu 2.12.2023 delegovanými posuzovateli od 12.00 hodin

- k prodejným zvířatům uveďte prodejní cenu, která bude navýšena o 10%, které připadnou Klubu chovatelů králíků tříslových

- prodej zvířat pouze přes pokladnu !!!

- klecné za jedno zvíře 40,- Kč, katalog 40,- Kč

- klecné zaplatí i vystavovatel, který si přihlásí zvířata a nedoveze je !!!

- katalog bude zpracován na výstavišti s bodovým hodnocením, udělenými poháry, prodejními cenami a aktuálními změnami

- uzávěrka přihlášek je 20. listopadu 2023  TERMÍN DODRŽTE !!!

- přihlášky zasílejte na adresu:  Zbyněk Hejda, Na Sekyře 152, 269 01 Rakovník

tel.: 605 291 699,    email.: zbynekhejda@email.cz

 

-  informace také na www.trislaci.webnode.cz

 

Soutěží se:

- o poháry „Mistr klubu“ ve všech barevných rázech, kterých se účastní pouze čtyřčlenné kolekce S4 nebo S2+2. Králíci musí být narozeni v roce 2023 a musí pocházet z vlastního chovu!!!

- na každý barevný ráz bude udělen titul „Šampión klubu“

 - na nejlépe oceněné kolekce a jednotlivce budou uděleny čestné ceny

 

Informace:

- žádáme všechny členy klubu o obeslání této vrcholové akce, účast na této akci je Vaší povinností!!!

- žádáme členy klubu o pomoc během posuzování králíků

- v pátek 1.12.2023 večer se uskuteční výborová schůze klubu

- výroční členská schůze se uskuteční v neděli 3.12.2023 od 10.00 hodin, všem členům účast povinná !!! Členský příspěvek do klubu na rok 2024 činí 300,-Kč.

- výstava bude otevřena v neděli 3.12.2023 od 8.00 do 11.00 hodin

- kdo bude mít zájem o nocleh, vyznačte jej na přihlášce

- přihlášku vyplňte čitelně

- po posouzení není dovoleno odvézt zvířata domů, odvoz je možný nejdříve v neděli po výroční členské schůzi

                                                                                             


 

 

Novinky

Termíny speciálek

03.10.2022 00:00
Termíny pro konání speciálních výstav v Týništi nad Orlicí 3.12.2023

Naši jubilanti

03.10.2022 00:00
Naši jubilanti     V roce 2023 oslaví svá jubilea tito naši...

Galerie Mistrů klubu

26.12.2019 00:00
  Tč Tm Thav Tma &nbs