1957 - 2017

POZVÁNKA NA

 44. SPECIÁLNÍ VÝSTAVU

KLUBU CHOVATELŮ KRÁLÍKŮ TŘÍSLOVÝCH ČR

60. VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ KLUBU

 

            Vážení přátelé, výbor klubu Vás srdečně zve k obeslání a návštěvě klubové speciálky, která se uskuteční dne 2. prosince 2017 v chovatelském areálu v 

Týništi nad Orlicí.

 

Výstavní podmínky:

- na výstavu přihlašujte zvířata klinicky zdravá a očkovaná proti myxomatóze a moru

- příjem zvířat bude ve čtvrtek 30.11.2017 od 16.00 do 20.00, nejdéle v pátek do 7.00 hodin

- posuzování proběhne v pátek 1.12.2017 delegovanými posuzovateli od 8.00 hodin

- k prodejným zvířatům uveďte prodejní cenu, která bude navýšena o 10%, které připadnou Klubu chovatelů králíků tříslových

- prodej zvířat pouze přes pokladnu !!!

- klecné za jedno zvíře 20,- Kč, katalog 40,- Kč

- klecné zaplatí i vystavovatel, který si přihlásí zvířata a nedoveze je !!!

- katalog bude zpracován na výstavišti s bodovým hodnocením, udělenými poháry, prodejními cenami a aktuálními změnami

- uzávěrka přihlášek je   14. listopadu 2017  TERMÍN DODRŽTE !!!

- přihlášky zasílejte na adresu: Jiří Andrš, Českých legií 536, 549 01 Nové Město nad Metují

tel.: +420 608 268 581, email: andrs.jirka@centrum.cz

-  informace také na www.trislaci.webnode.cz

 

Soutěží se:

- o poháry „Mistr klubu“ ve všech barevných rázech, kterých se účastní pouze tříčlenné kolekce. Králíci musí být narozeni v roce 2017 a musí pocházet z vlastního chovu!!!  O vítězi rozhodne bodový průměr kolekce, vetší počet samic a dále posuzovatel.

- na každý barevný ráz bude udělen titul „Šampión klubu“ a „Šampiónka klubu“

- na nejlépe oceněné kolekce a jednotlivce budou uděleny čestné ceny

 

Informace:

- žádáme všechny členy klubu o obeslání této vrcholové akce, účast na této akci je Vaší povinností!!!

- žádáme členy klubu o pomoc během posuzování králíků

- v pátek 1.12.2017 večer se uskuteční výborová schůze klubu

- výroční členská schůze se uskuteční v sobotu 2.12.2017 od 10.00 hodin, všem členům účast povinná !!!

- výstava bude otevřena v sobotu 2.12.2017 od 8.00 do 12.00 hodin

- kdo bude mít zájem o nocleh v ceně  170,- Kč/noc, vyznačte jej na přihlášce

- přihlášku vyplňte čitelně

- po posouzení není dovoleno odvézt zvířata domů, odvoz je možný nejdříve v sobotu po výroční členské schůzi

                                                                                            

 

 

 

 

 

Anketa

Našli jste co jste hledali?

ANO (95)
80%

NE (24)
20%

Celkový počet hlasů: 119

Novinky

Termíny speciálek

19.03.2016 00:00
Termíny pro konání speciálních výstav v Týništi nad Orlicí 3.12.2016 2.12.2017 1.12.2018 7.12.2019

Vyhodnocení speciálky 2015

19.03.2016 00:00
Vyhodnocení speciální výstavy 2015:   Barevný ráz:  černý   Putovní pohár na...

Registrace Třísláků 2015

19.03.2016 00:00
Zpráva klubového registrátora   Vážení přátelé, chovatelé našich...

Naši jubilanti

19.03.2016 00:00
Naši jubilanti     V roce 2016 oslaví svá jubilea tito naši...

Galerie Mistrů klubu

19.03.2016 00:00
  Tč Tm

Klíč k typizaci Tříslových králíků

19.02.2013 14:18
Typový kód A T S G B   TVAR A – bezchybný ideální tvar a – tvar s přípustnými...