Podmínky pro přijetí za člena Klubu chovatelů tříslových králíků

 

Každý chovatel, který se hlásí za člena Klubu, musí být nejméně 3 roky členem ZO ČSCH a také chovat tříslové králíky.

Chovná zvířata musí být oceněna minimálně 93,0 body.

Svůj chov je člen povinen registrovat značkou“S“, případně „P“ u klubového registrátora. Posílají se 2x vyplněná připouštěcí potvrzení a k tomu příslušný počet rodokmenů. Posílejte vždy nadepsanou a ofrankovanou zpáteční obálku v patřičné hodnotě. Adresa registrátor je: Václav Špinar, Velká Losenice 70, 592 11,  tel.: +420 606 725 514

Člen klubu má za povinnost propagovat kvalitní chov tříslových králíků, zúčastňovat se výstav různého stupně, ale především výstav celostátních a výstav pořádaných klubem.

Člen klubu by měl vystavovat jen kvalitní zvířata a tím propagovat specializaci klubu!

Jedenkrát za rok se koná klubová výstava v Týništi nad Orlicí, kde má povinnost každý člen klubu vystavit svá zvířata a tím si porovnat svůj chov s ostatními členy.

Členský příspěvek činí 300,- Kč za rok.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Přihláška do Klubu chovatelů tříslových králíků

 

Příjmení:________________________    Jméno:___________________________

 

Adresa:____________________________________________________________

 

Telefon:_______________________  Email:_______________________________

 

Datum narození:______________   Jak dlouho chováte třísláky:________________

 

Chovaný barevný ráz:_______________________ Poč. chovných zvířat:_________

 

Člen ZO ČSCH:_____________________________

 

Potvrzením s razítkem a podpisem zástupce Vaší mateřské ZO ČSCH o pravdivosti udaných údajů na přihlášce a svým podpisem potvrďte, že souhlasíte s podmínkami členství klubu a zveřejnění Vašich údajů v seznamu klubu a webových stránkách klubu.

 

 

 

 

Razítko a podpis ZO ČSCH:                                                            Podpis žadatele: