Informace o nás

Založení klubu

 

            Dějiny našeho klubu začínají v roce 1957, kdy se v červnu na výstavě v Třebíči potkali chovatelé třísláků přátelé: Hladík, Holas, Kašpar, Čepera, Mikolášek, Svárovský, Škoda a Raichel. Tam se také dohodli, že založí Klub chovatelů králíků tříslových.

            Hlavním úkolem, který si dali, bylo zlepšení stavu a kvality třísláků, kteří by plně vyhovovali daným požadavkům po stránce exteriérové a užitkové.

            V prvních letech po založení klubu se ještě speciální výstavy nekonaly, ale pořádaly se ukázkové expozice třísláků při různých výstavách.

             První speciální výstava králíků tříslových se konala v lednu 1974 v Chocni, kde bylo vystaveno 113 ks třísláků. Klub měl v té době 41 členů. V roce 2012 jsme uspořádali již 39. speciálku.

 

Historie vzniku králíka tříslového.

 

Základy vzniku tříslového králíka (a tím i samotného zbarvení) byly položeny v Angliiv 19. století. Za tvůrce tohoto plemene se považuje reverend William Cox

z Brailfordu(oblast Derbyshire), který choval v oborním výběhu králíky stříbřité černé, holandské, ale třeba i volně žijící králíky divoké. V roce 1887 objevil v

tomto výběhu několik černě zbarvených králíků se světle žlutým břichem. Tito rychle získali název Black and Tan („černí a třísloví“). Poprvé byli vystaveni na

anglické výstavě v roce 1888 a rychle získali mnoho příznivců – především v okolí měst Londýna, Kentu, Bedfordshire a mnoha dalších. V městě Cheltenham

se chovatel Purnell rozhodl zkvalitnit tříslovou barvu a připářil zaječí králíky.Potomstvo vzešlé z tohoto spojení („cheltenhamský typ“) bylo sice ohnivější ve

tříslové barvě, avšak to byli králíci větší a delší než původní „derbyshirský“ typ. V roce 1890 byly v Anglii ustanoveny hned dva kluby – Black and Tan Club pro

původní typ tříslového králíka, a krátce po něm British Black and Tan Rabbit Club pro „cheltenhamský typ“. První klub se však záhy rozpadl, ale druhý klub

dále pracoval v plemenářské práci křížením obou typů. Současný typ je tedy syntézou obou původních subpopulací tříslového králíka. Tříslový králík se velmi

rychle rozšířil i na Kontinent – ve Francii byl poprvé vystaven v roce 1894 v Concours de Caen a ještě před koncem 19. století byl znám i v tehdejším

Německu. Odtud byl importován v roce 1898 také do českých zemí tehdejšího Rakouska – Uherska. Za prvního našeho chovatele tříslových králíků se

považuje E. Teplický z Bečvár u Kolína. U nás se tříslovému králíkovi - kromě jeho původního anglického názvu - lidově říkalo „thoř“, „thořák“ či „tchořák“. Až

později se pro něj vžilo současné pojmenování a typická neměnná zkratka. I u nás získal tento králík velkou oblibu a patřil k nejčastěji chovaným

avystavovaným plemenům. Modrý barevný ráz „třísláka“ je zásluhou anglického chovatele Alberta Atkinsona z Huddersfieldu, který na přelomu 19. a 20. století

zkřížil tmavou králici (původem z holandských králíků) s tříslovým černým a následným zkřížením potomků tohoto spojení mezi sebou získal tříslové modré – v

angličtině Blue and Tan. U vzniku tříslových havanovitých (Chocholate and Tan) stál opět anglický chovatel - Childs z města Cambridge, který okolo roku 1920

zkřížil tříslové černé s havanami. Dále se někdy popisuje, že Thav vznikli nezávisle i v Belgii či v tehdejším Československu. Okolo roku 1927 vznikli třísloví

liloví, resp. veveří (Lilac and Tan) zkřížením dvou předešlých barevných rázů. V rámci zajímavostí byl rád uvedl také zmínku o nizozemském Silver and Tan

(„stříbrný a tříslový“), kterého v letech 1935 až 1938 vyšlechtil tamní chovatel Deurloo, zkřížením stříbřitých černých a tříslových černých. Tato barva, bohužel,

nenalezla příliš obliby mezi tamními chovateli. V časopise Králíkář českoslovanský (9/1926) je také zmínka o tříslových zlatožlutých (Goldloh), kteří se měli

vyštěpit jistému chovateli v severních Čechách. Tito králíci měli mít zlatožlutou základní barvu plus ohnivé tříslo, ale jejich další osud u nás,bohužel, není

znám.

 

 

Standard plemene

Genotypy:

 

Genotyp

Plemeno

AA BB CC DD gogo y3y3      

černý (Tč)

AA BB CC dd gogo y3y3

modrý (Tm)

AA BB cc DD gogo y3y3

AA BB cc dd gogo y3y3

havanovitý (Thav)

marburský veveří (Tma-ve)

Měsíční přírůstky hmotnosti:

 

měsíc

1.

2.

3.

4.

5.

6.

kg

0,4

0,8

1,2

1,6

2,1

2,5

Bodovací stupnice:

 

1.

Hmotnost

10 bodů

2.

Tvar

20 bodů

3.

Typ

20 bodů

4.

Srst

15 bodů

5.

Tříslová barva a kresba

20 bodů

6.

Barva krycího chlupu a podsady

10 bodů

7.

Péče a zdraví

5 bodů

 

 

100 bodů

Pozice 1. - Hmotnost

 

2,00 - 2,24 kg

2,25 - 2,49 kg

2,50 - 3,25 kg

8 bodů

9 bodů

10 bodů

Pozice 2. - Tvar
viz. všeobecná část

Pozice 3. - Typ
viz. všeobecná část
Tělo: mírně zavalité, válcovité, hrudník je široký. Končetiny: silnější, středně dlouhé. Krk: téměř neznatelný. Hlava: krátká, široká, dobře klenutá, u samic poněkud jemnější. Uši: masité, dobře osrstěné. Délka - 9 až 10 cm.

Pozice 4. - Srst
Srst: mimořádně hustá v podsadě. Pesíky: pravidelně rozmístěné, elastické. Délka krycího chlupu je 2,5.

Pozice 5. - Tříslová barva a kresba
Tříslová barva: ohnivě hnědočervená, jako kresba: lemuje nosní otvory (nozdry) s ostrou hranicí. Skráňová tříslová obruba: ostře ohraničená, táhne se k týlu. Oční tříslové kroužky: úzké, stejnoměrně široké, dobře uzavřené, výrazné. Tříslová obruba uší: výrazná, ostře ohraničená. Tříslové skvrny: 2, vpředu u kořene uší. Rozprostření tříslové barvy: (musí být ostře ohraničeno) od spodní čelisti přes prsa, mezi hrudními končetinami, po celém břiše na konec spodiny pírka, po stranách výrazně vystupuje do výšky cca 2 cm, zasahuje vnitřní strany hrudních končetin s ostrým ohraničením, vnitřní strany pánevních končetin s ostrým ohraničením na polovině končetiny na styku s krycí barvou, prsty na hrudních končetinách s ostrým ohraničením, malý tříslový klín v zátylku vejčitého nebo kulovitého tvaru s ostrým ohraničením.. Barva: na břiše intenzivně ohnivá až ke kůži. Mezi pánevními končetinami se projevují charakteristické, tmavé tříslově hnědé skvrny. Pesíky: do 2/3 výšky boků, výrazně rozmístěné, tříslové konečky.

Pozice 6. - Barva krycího chlupu a podsady
Všechny barvy: vysoký lesk krycího chlupu. Podsada: mimo tříslové znady sytě tmavomodrá bez ojedinělých bílých chloupků, na břiše tříslová. Není vadou: modré zbarvení podsady u pohlaví a mezi hrudními končetinami. Drápy: tmavě rohovité až černé.

černý - Barva krycího chlupu: Barva krycího chlupu:: mimořádný lesk, sytě pronikavě černá. Rozkládá se zcela stejnoměrně. Oči: tmavohnědé.

modrý - Barva krycího chlupu: Barva krycího chlupu:: lesklá, sytá, velmi tmavá modř. Rozkládá se zcela stejnoměrně. Oči: šedomodré

havanovitý - Barva krycího chlupu:Barva krycího chlupu: sytě tmavohnědá, lesklá. Důraz: Rozkládá se zcela stejnoměrně po celém povrchu těla, bez odstínových odchylek na různých částech. Oči: tmavohnědé

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Přípustné vady

Pozice 1. - Stupnice hmotnosti

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + tělo: poněkud protaženější s užší hrudní partií. Krk: zřetelnější. Hlava: nepatrné odchylky od stanoveného typu. Uši: menší odchylky od stanovené délky.

Pozice 4. - Srst: řidší, menší odchylky od předepsané délky v krycím chlupu. Pesíky: měkčí nebo tvrdší.

Pozice 5. - Tříslo: matné, málo ohnivé, přecházející do žlutého tónu. Kresebné znaky: méně ostře ohraničené. Oční kroužky: širší, nestejnoměrné, přerušené. Obruba uší: nevýrazná. Zátylkový klín: větší, smytý, nevýrazný. Tříslová barva: černé, modré, havanovité chloupky, zvláště mezi spodní čelistí a prsy - tzv. měsíček, zasahování na vnější stranu hrudních a pánevních končetin. Tříslové konečky pesíků: na bocích příliš nízko nebo vysoko zasahující. Boční tříslový pruh: nevýrazná, pokračující z tříslového břicha. Spodina pírka: světlejší

Pozice 6. - Barva krycího chlupu na povrchu těla: ojedinělé bílé nebo tříslové chloupky. Podsada: matná s ojedinělými bílými chloupky, modrá na celé spodině těla. Krycí barva: slabší lesk. Hrudní končetiny: tříslové pásky. Oči a drápy: malé odstínové odchylky od stanovené barvy.

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Nepřípustné vady

Pozice 1. - Hmotnost nižší než 2,00 kg a vyšší než 3,25 kg (neklasifikován)

Pozice 2. - Všeobecná

Pozice 3. - Všeobecná + tělo: příliš dlouhý, úzký typ (výluka). Hlava: úzká a dlouhá (výluka) Uši: <8 a > 12 cm (výluka).

Pozice 4. - Srst: téměř bez podsady (výluka), velké odchylky od stanovené délky v krycím chlupu (výluka).

Pozice 5. - Kresebné znaky: zcela nevýrazné nebo chybějící (výluka). Krycí chlup na břiše: bílý (výluka). Spodina pírka (bílá). Tříslo: matné, přecházející do bělavého tónu (výluka)

Pozice 6. - Barva krycího chlupu: na povrchu těla silně promísená bílými či tříslovými chloupky (výluka). Skupiny bílých chloupků na povrchu (výluka). Silný rez (neklasifikován). Podsada: bílá (výluka), silně promísená bílými chloupky (výluka). Oči: jiná barva. Drápy: bílé (v obou případech výluka)

Pozice 7. - Péče a zdraví
viz. všeobecná část

Zdroj standardu: Vzorník plemen králíků, ing. Zadina (2003)