Příjezd na speciálku 2012. Zleva: př. Slezák, Špinar, Švec, Lesák

Příjezd na speciálku 2012. Zleva: př. Slezák, Špinar, Švec, Lesák